Month: Listopad 2015

Ogłoszenia duszpasterskie z XXXII Niedzieli w ciągu roku – 8 listopada 2015 roku

 1. Dziś VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który poświęcony jest Syrii. Pragniemy im ofiarować naszą modlitwę, nasz czas oraz wspomóc ich materialnie poprzez Papieskie Stowarzyszenie – Pomoc Kościołowi w Potrzebie, na które przeznaczamy nasze dzisiejsze ofiary do puszek po każdej mszy świętej.
 2. Zaraz po mszy świętej nabożeństwo adoracyjne i zmiana tajemnic różańcowych.
  Po południu przed mszą świętą różaniec w intencji wszystkich zmarłych.
 3. Przez cały tydzień modlimy się za zmarłych w wypominkach przed mszą świętą o godz. 18.00, zaś za polecane dusze zmarłych sprawujemy mszę świętą o godz. 17.00 dnia następnego.
 4. Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszej modlitwie w intencji widzialnej głowy Kościoła.
 5. We wtorek wspominamy św. Leona Wielkiego, papieża
 6. W środę – 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości Gminne w Medyni Głogowskiej o godz. 8.00. U nas o godz. 18.00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i msza święta. Pamiętajmy o modlitwie za naszą Ojczyznę.
  We środę wspominamy św. Marcina.
 7. Wójt Gminy Czarna oraz Pani Sołtys zaprasza wszystkich mieszkańców Czarnej na V Spacer Niepodległościowy. Początek o godz. 14.00 od Pomnika Milenijnego , zaś zakończenie koło Remizy Strażackiej – wspólnym ogniskiem.
 8. We czwartek wspominamy św. Jozafata, w piątek zaś pierwszych polskich męczenników : Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.
 9. W czwartek po mszy świętej o godz. 18.00 zapraszam Radę Parafialna na spotkanie.
 10. W najbliższą niedzielę składka na potrzeby parafialne z racji trzeciej niedzieli miesiąca.
 11. Dziękujemy Rodzinom za zrobiony porządek w kościele. Bóg zapłać! W tym tygodniu do tej pracy prosimy Rodziny: Hodur Wiesław, Świętoniowski Adam, Świetoniowski Paweł, Tyszkiewicz Tomasz, Kulka Lesław, Kogut Andrzej, Dobek Krzysztof, Ząbek Marek.
 12. Akcja Katolicka, Rada Sołecka i Rada Parafialna zapraszają wszystkich Czarneńskich Seniorów na Dzień Seniora , który odbędzie się 14 listopada – sobota – w Ośrodku Kultury w Czarnej. Wpisowe 25 złotych . Msza święta w intencji Seniorów w kościele parafialnym o godz. 15.00. Przygrywać będzie kapela „Wysoczanie”.
 13. Komunikat o zbieranej racie podatku gruntowego. (zobacz tutaj)
 14. Jest prasa katolicka . Warto czytać bo jest to prosty sposób poszerzania naszej wiedzy o Kościele w kraju i za granicą.

INTENCJE MSZALNE – 09.11.2015 – 15.11.2015 roku

Od poniedziałku do soboty msze za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 17.00. Druga msza święta o godz. 18.00. Będą odprawiane następujące intencje:

 • Poniedziałek – + Bronisława Frączek od Zofii z mężem
 • Wtorek – + Bronisława Frączek od członków Róży Różańcowej
 • Środa – + Bronisława Frączek od córki Krystyny
 • Czwartek – + Bronisława Frączek od wnuczki Barbary z Rodziną
 • Piątek – + Bronisława Frączek od Rady Soleckiej
 • Sobota – + Bronisława Frączek od Kazimierza i Tadeusza Rejman
 • NIEDZIELA
  • Godz. 7.30 – W intencji Rodzin przyjmujących krzyż w minionym tygodniu
  • Godz. 10.30 – + Edward Skrobacz w 21 rocznicę śmierci od syna z Rodziną
  • Godz. 15.00
   • + Józefa i Franciszek Balawender
   • + Józef Kluz od syna

Ogłoszenia duszpasterskie z Uroczystości Wszystkich Świętych – 1 listopada 2015 roku

 1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Dziś jeszcze w kościele msza święta o godz. 10.00. Msza święta w kaplicy na cmentarzu o godz. 13.00,a po niej procesja na cmentarzu z modlitwą za zmarłych.
 2. Składka z dzisiejszej uroczystości na potrzeby archidiecezji.
 3. Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Msze święte w dniu jutrzejszym: w kościele parafialnym rano o godz. 7.00 i 18.00.
  O godz. 14.00 zostanie odprawiona msza święta w kaplicy cmentarnej, a następnie udamy się w procesji na cmentarz choleryczny.
 4. Od poniedziałku do soboty będziemy codziennie polecać zmarłych w wypominkach przed mszą świętą o godz. 18.00. Msza święta za zmarłych w wypominkach będzie odprawiana od wtorku o godz. 17.00. Będzie również msza święta o godz. 18.00.
 5. Przez pierwsze osiem dni listopada możemy zyskać odpusty w intencji zmarłych.
   Odpusty za zmarłych mogą zyskać:

  • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
  • wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.
 6. W środę o godz.18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach ,a następnie – msza święta. W środę wspominamy św. Karola Boromeusza – założyciela pierwszego Seminarium Duchownego w kościele katolickim.
 7. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca połączony z modlitwą do świętego Jana Pawła II. Prosimy o składanie próśb i podziękowań. Modlimy się o nowe i święte powołania do służby Bożej zwłaszcza z naszej parafii. Po mszy świętej zbiórka dla ministrantów.
 8. W pierwszy piątek miesiąca od 8.30 odwiedzę chorych w naszej parafii, zaś po południu po mszy świętej o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu do prywatnej adoracji do godz. 18.00. Następnie nabożeństwo pierwszo piątkowe połączone z modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach i msza święta.
 9. W sobotę, pierwsza sobota miesiąca – przed mszą świętą o godz. 17.30 – różaniec prowadzi Akcja Katolicka. Po mszy świętej polecimy się Matce Bożej Czarneńskiej.
 10. W najbliższą niedzielę po mszach świętych nabożeństwo adoracyjne i zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 15.00 różaniec za wszystkich zmarłych, a po nim msza święta.
 11. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który poświęcony jest Syrii. Będzie okazja modlitwy za cierpiących chrześcijan oraz wsparcia ich materialnie swoją ofiarą składaną do puszek po każdej mszy świętej. Możemy też wysyłać SMS-y o treści – RATUJE na numer 72405 do końca grudnia bieżącego roku.
 12. Dziękujemy Rodzinom za porządek w kościele i kwiaty. Bóg zapłać! W tym tygodniu do tej pracy prosimy Rodziny: Balawender Maria, Augustyn Maria, Urban Józef, Biernat Jan, Dec Jan, Kiwała Tadeusz, Janusz Stanisław, Rejman Bogusław.
 13. Za ławkami jest Biuletyn Gminy Czarna – dwa egzemplarze. Prosimy o zabranie go do swoich domów.
 14. Jest prasa katolicka na ten tydzień z ciekawymi artykułami o świętości i śmierci człowieka. Zachęcamy do czytania. Dla młodzieży jest egzemplarz „Miłujcie Się” oraz gazeta „Chrystus i Ty” – poświęcony różańcowi świętemu. Zachęcamy do nabycia.

INTENCJE MSZALNE – 02.11.2015 – 08.11.2015 roku

Od wtorku do soboty msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 17.00.

 • Poniedziałek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
  • Godz. 14.00 – Msza święta w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu
  • Godz. 18.00 – + Emilia i Antoni od wnuczek z rodzicami.
 • Wtorek – + Bronisława Frączek od synowej Anieli
 • Środa – + Bronisław Frączek od wnuka Pawła z rodziną
 • Czwartek – + Bronisława Frączek od wnuczki Marzeny z rodziną
 • Piątek – + Bronisława Frączek od Rodziny Wyka
 • Sobota – + Bronisława Frączek
 • NIEDZIELA
  • Godz. 7.30 – W intencji rodzin przyjmujących krzyż w minionym tygodniu
  • Godz. 10.30 – + Helena, Anna i Stanisław Zdeb
  • Godz. 15.00 – + Józef Balawender