Chwileczkę...

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Zapraszamy w sobotę na godz, 18.00 do wspólnej Eucharystii a po niej do udziału w nabożeństwie fatimskim. Poniżej przypomnienie jak ważne to wydarzenie dla naszej wspólnoty i całego świata.

Maryja powiedziała Łucji w Fatimie, że grzechy niewdzięcznych ludzi co chwilę ranią Jej Niepokalane Serce. Poprosiła o zadośćuczynienie za grzechy ludzkości przez odprawienie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca dla zbawienia wielu dusz. Maryja prosiła o:

  1. Komunię świętą wynagradzającą
  2. Część różańca wynagradzającego (nie dodawać innych intencji)
  3. Spowiedź świętą wynagradzającą
  4. Towarzyszenie Maryi przez 15 minut w rozważaniu piętnastu tajemnic różańca z intencją wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu (bez odmawiania różańca).

Różaniec wynagradzający Matce Bożej ma być odmawiany za pięć zniewag:

  1. Obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu
  2. Przeciw Jej Dziewictwu
  3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
  4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę a nawet nienawiść wobec Nieskalanej Matki
  5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach i za wszystkie grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce.

Matka Boża znając przyszłość cierpi, bo wie, że wielu Jej dzieciom zagraża wieczna męka, dlatego prosi: Módlcie się, módlcie się gorąco i podejmujcie dużo umartwień za grzeszników, ponieważ wielu idzie do piekła.

Przesłanie Matki Bożej z Fatimy pozwala zrozumieć, że sensem życia jest ofiarowanie się Bogu. Gdy każdego ranka ofiarujemy cały dzień Bogu i z dziecięcą ufnością spodziewać się będziemy wszystkiego od Niego, wtedy całe nasze życie będzie służyło zbawieniu dusz. Możemy to uczynić mówiąc: O Jezu, kocham Ciebie i ofiaruję Ci ten dzień z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wynagradzajmy Jezusowi i Maryi z miłością módlmy się i wypełniajmy obowiązki z miłością, przyjmijmy cierpienia z miłością i wszystko czyńmy z miłością, by nasi bracia i siostry wrócili do Boga. Miłością osiągniemy wszystko. Siostra Łucja powiedziała: Ci którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą pokolenie, które zwycięży zło. 

Źródło: https://gorki.michalici.pl/strona/nabozenstwo-fatimskie

Spowiedź

W I piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.30. Od 16.30 do 17.30 spowiada także ks. Kazimierz z Palikówki.

Po zakończonej Eucharystii Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Wynagrodzenia Sercu Jezusa.