Historia prac parafialnych

do grudnia 2007 Remont górnej części plebanii – wymiana całości
centralnego ogrzewania i pieca gazowego, wymieniona w całości
instalacja elektryczna – założony nowy pion i skrzynka na
zewnątrz budynku, nowy przyłącz do budynku od słupa
elektrycznego.

Rok 2008

Luty Zmieniono nagłośnienie organów. Zakupiono kolumny, mikrofon
i statyw dla scholi
Marzec Wykonano nowe oświetlenie prezbiterium Kościoła
Czerwiec Rozpoczęto prace przy kościele – usunięto płyty, rozpoczęto
poszerzanie parkingu na wprost Kościoła
Lipiec Została wykonana kanalizacja wód deszczowych wokół Kościoła
Sierpień Rozpoczęcie prac przy układaniu kostki wokół Kościoła
Wrzesień Parafianie wykonali wystrój wokół Kościoła – została
nawieziona ziemia i zrobiony porządek wokół kościoła Montaż
drugiej bramy w ogrodzeniu Kościoła od strony parkingu
Październik Rozpoczynamy prace w celu zwolnienia kancelarii parafialnej i
przygotowania jej do rementu
Listopad Zakończenie prac przy kancelarii parafialnej. Rozpoczęcie
prac przy ogrodzeniu plebanii
Grudzień Zakończenie prac przy ogrodzeniu plebanii – założono
elementy metalowe

Rok 2009

Luty Rozpoczęcie prac w piwnicach plebanii celem przygotowania
mieszkań dla księży
Marzec Zakończenie prac – zrobiono dwa pomieszczenia mieszkalne,
łazienkę, założono centralne ogrzewanie, instalacje
elektryczną, zrobiono pomieszczenie kotłowni
Kwiecień Założenie strony internetowej parafii. Prace przy poszerzaniu
parkingu oraz porządki przy plebanii
Maj Kontynuowane są prace przy plebanii – rozbudowa, plantowanie
ziemi, położona została kostka z chodnikiem wejściowym na
podwórko plebańskie Zakończenie prac przy ogrodzeniu – założono
brakujące elementy oraz zrobiono wszystkie bramy Został
ukończony parking koło plebanii. Malujemy ogrodzenie farbą
podkładową – antykorozyjną
Czerwiec Rozpoczęte zostały prace modernizacyjne przy dachu Kościoła
nad wejściem głównym, montaż rynien Rada Parafialna
postanowiła, że będziemy zmieniać ogrzewanie Kościoła z
weglowego na gazowe Rozpoczeły sie prace administracyjne z
projektem i przyłączem gazu do Kościoła Zostało zrobione
odwodnienie plebanii ze względu na obniżenie terenu przy
remontach
Lipiec – Sierpień Demontaż starego pieca w kościele i początek prac pod
instalację nowego ogrzewania Kontynuacja prac przy plebanii,
wykończenie górnej części, położenie kostki Wykonanie
przyłączu kanalizacyjnego do kościoła Przygotowanie wewnątrz
kościoła kanałów grzewczych
Listopad Zakończenie pracy przy ogrzewaniu Koscioła oraz oddanie
nowego pieca do użytku.

Rok 2010

Kwiecień – Maj Demontaż starych okien i instalacja nowych okien w kościele
Maj – Czerwiec Malowanie wnętrza Kościoła po remontach
Lipiec Ciąg dlaszy remontów wejscia plebanii oraz początek
rozbudowy w tylnej części budynku
Wrzesień – Październik Remont pomieszczeń kotłowni oraz wykonanie sanitariatów w
kościele
Październik – Listopad Kontynuacja rozbudowy plebanii (ściany i stropy).

Rok 2011

Styczeń Kontynuacja rozbudowy plebanii – izolacja dachu i rozpoczęcie
remontu jadalni.
Marzec – Kwiecień Remont kuchnii parafialnej.
Czerwiec Malowanie dachu kościoła.
Październik Ocieplanie ścian rozbudowanej części plebanii.
Listopad – Grudzień Remont i oddanie jadalini do użytku.

Rok 2012

Styczeń – Marzec Montaż witraży w kościele.