Chwileczkę...

Rys historyczny parafii

ok. 1335 Król Kazimierz Wielki skazuje bory Puszczy Sandomierskiej po południowej stronie Wisłoka na wykarczowanie i osiedla tu kolonistów ze Śląska oraz „Saksonów”. Dobra łańcuckie, do których należały zalesione tereny Czarnej, otrzymał od króla ród Pileckich.
połowa XVw. Początki osadnictwa po północnej stonie Wisłoka i powstanie nad rzeką Czarna sródleśnej osady o nazwie Czarna Wola. W połowie XVIw. w Czarnej Woli było ok. 40 zagród, które należały do parafii w Krzemienicy.
1562 Na bazie osady Czarna Wola zostaje założona wieś Czarna na zmodyfikowanym prawie magdeburskim.
1584 Powstają Kołki (Do połowy XIXw. Kołki były uważane za oddzielną wieś).
1586 Czarna przechodzi w posiadanie rodu Stadnickich.
1607 Wojska Łukasza Opalińskiego z Leżajska grabią mieszkańców Czarnej.
1624 Najzad Tatarów pod dowództwem Kantymira na Polskę powoduje duże zniszczenia także w Czarnej.
ok. 1625 Powstaje przysiółek Kmiecie.
1631 Czarna przechodzi w posiadanie rodu Lubomirskich.
1657 Tatarzy a następnie wojska Rakoczego powodują duże zniszczenia we wsi.
1670 Cech wielu tkaczy czarnieńskich otrzymuje ważny przywilej dający poważne ulgi w pańszczyĄnie.
1752 Wisłok podczas wiosennego wylewu przesuwa swoje koryto z pogranicza Czarnej i Krzemienicy do koryta rzeki Czarna, oddzielając od Podborza, Kołków i Kmieci teren Zawodzia i Skotnika.
1785 Czarna przechodzi w posiadanie rodu Potockich.
1866 Ustawą Sejmu Krajowego została powołana gmina Czarna.
1875 Umiera w Łańcucie jezuita o.Józef Wojtechowski, który jako pierwszy bpoddał myśl zbudowania kościoła w Czarnej – Podborzu.
1891 Otwarcie Szkoły Ludowej im. św. Jana Kantego w Czarnej – Podborzu.
1914-18 Na frontach I wojny światowej poległo 29 młodych Czarnian.
1922 Z inicjatywy Małgorzaty Czado zawiązuje się Komitet Budowy Kościoła, wymurowano fundamenty kościoła (poświecone zostały 20.X.1922r.).
1926 Zakończenie murowania i otynkowanie kościoła. Budynek kościoła miał cechy gotyku nadwiślańskiego.
1.IX.1928 Bp. Anatol Nowak eryguje parafię Czarna pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny. Do parafii należały przysiółki: Podbórz, Kołki i Kmiecie. Zawodzie i Skotnik nadal należały do parafii Krzemienica.
1928-31 Ks. Kazimierz Kostheim proboszczem parafii. W tym okresie m. in. w pażdzierniku 1928 założono cmentarz parafialny, w kościele sprawiono główny ołtarz z figurami z lipy.
1931-37 Ks. Władysław Piotrkowski zostaje proboszczem parafii. W tym okresie m. in. zbudowano dzwonnice i sprawiono jeden dzwon.
1937-50 Ks. Stanisław Soszyński proboszczem. W kościele sprawiono w stylu gotyckim boczne otłatrze, chrzecielnicę,ambonę, konfesjonały, balaski.
1939-44 W Katyniu, Oświęcimiu, w Powstaniu Warszawskim poniosło śmierć łącznie 12 Czarnian.
1947 Oddanie do użytku pierwszego mostu drewnianego na Wisłoku.
1950-62 Ksiądz Bronisław Bydoń zostaje proboszczem parafii Czarna. Zbudowano budynek katechetyczno-gospodarczy, dobudowano przedsionek kościoła, sprawiono dodatkowy dzwon.
1957 Biskup Franciszek Barda wydaje 21 czerwca dekret przyłączający do parafii Czarna przysiółki: Zawodzie i Skotnik, które należały wcześniej do parafii Krzemienica.
1962-67 Ksiądz Adolf Solecki proboszczem parafii. W 1966 roku zbudowano plebanię.
1964 Oddanie do użytku obecnego betonowego mostu na rzece Wisłok.
1967-80 Proboszczem parafii zostaje ksiądz Czesław Prajzner. W tym czasie m.in. powiększono cmentarz, ogrodzono plac kościelny i cmentarz, w kosciele wstawiono metalowe okna.
1980 Ksiądz Władysław Piętowski proboszczem parafii. W latach 1980-83 przebudowano i powiększono kościół, zbudowano dzwonnicę, sprawiono 2 dzwony, ocyklinowano kosciół i budynki parafiane, sprawiono nowe oświetlenie kościoła.
1986 Sprawiono do bocznego ołtarza św. Rodziny figury wykonane przez pana Franciszka Jaskółę oraz nowe ławki i konfesjonały.
31.V.1987 Biskup Ignacy Tokarczyk konsekrował Kościół i stały ołtarz soborowy w którym umieszczono relikwie św. Wojciecha Biskupa i Męczennik, Patrona Polski oraz relikwie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy z IV wieku.
1992 Na cmentarzu parafialnym zbudowano i 1.XI.1992 roku poświęcono kaplicę kaplice pod wezwaniem Wszystkich Świętych.
1997 Urządzenie przy kościele parkingu samochodowego.
2007 Proboszczem parafii zostaje ksiądz Zbigniew Góra.