Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej Parafii w niedzielę na Mszy św. o godzinie 10:30 . W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Księdza Proboszcza, sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie.

 1. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
 2. Przynajmniej jedno z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka.
 3. W kancelarii zostaje spisane najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz zostają ustalone szczegóły chrztu.Informacje te po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów.
 4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej Parafii są zobowiązani przedstawić zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria zamieszkałej przez nich parafii.
 5. Rodzice i chrzestni powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu ich dziecku. Warunki, jakie musi spełniać rodzic chrzestny:
  • ukończony 16 rok życia
  • sakrament bierzmowania
  • zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą Parafią)
  • osoba, która nie żyje w związku niesakramentalnym