Chwileczkę...

NOWENNA ZA OJCZYZNĘ, 16-24.03.2024r.

NOWENNA ZA OJCZYZNĘ, 16-24.03.2024r.

 ZAPOWIEDŹ INTENCJI NA DANY DZIEŃ:

16 marca „O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”. 

17 marca „O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną”;

18 marca „O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski”;

19 marca „O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin”;

20 marca „O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”;

21 marca „O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny”;

22 marca „O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych”;

23 marca „O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”;

24 marca, przypadającym w Narodowy Dzień Życia, a zarazem przed przypadającym 25 marca Dniem Świętości Życia, intencją modlitewną będzie pełna ochrona prawna życia dzieci nienarodzonych.

 

PÓŹNIEJ:

ODMÓWIĆ „OJCZE NASZ”, „ZDROWAŚ MARYJO” I DOWOLNĄ MODLITWĘ W INTENCJI OJCZYZNY, MODLITWY PONIŻEJ:

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTR SKARGA

       Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 LUB

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa.

Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.

Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów.

Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość karmiącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca!

Amen.

LUB

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie! Pochylamy pokornie nasze głowy by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego. Amen.