O przygotowaniu i przeżywaniu Wielkiego Tygodnia – 5 kwietnia 2020 roku

Polecamy wywiad z Ks. dr Łukaszem Jastrzębskim, ceremoniarzem archidiecezjalnym i sekretarzem Metropolity Przemyskiego O przygotowaniu i przeżywaniu Wielkiego Tygodnia (wywiad dostępny w formie audio na stronie Archidiecezji Przemyskiej)

Dodatkowo przestawiamy dodatek, który pomoże nam przeżyć ten specjalny czas:

Twórcze przeżycie Wielkiego Tygodnia 2020

Niedziela Palmowa 

 • Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę).
 • Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą: W Imię Ojca
  i Syna i Ducha Świętego
   i ustawić na widocznym miejscu.
 • Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).
 • Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię świętą duchowo.

Wielki Czwartek

 • Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.
 • Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.
 • Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii  św. Jana (rozdział 13 i 14).
 • Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu (I Kor 11,17-34).
 • Przyjąć Komunię świętą duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus  mieszka w naszym sercu.
 • Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…
 • Wieczorem ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

Wielki Piątek

 • W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa.
 • Na stole ustawić Krzyż.
 • Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”.
 • Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.
 • Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana (położyć krzyż na stole).
 • Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.
 • Przyjąć duchowo Komunię świętą.
 • Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.
 • Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13).
 • Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

Wielka Sobota 

 • Śpiewamy pieśni Wielkopostne.
 • Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.
 • Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą święconą.
 • Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary.
 • Po kolacji zaśpiewać Jedną z pieśni wielkanocnych.
 • Przyjąć duchowo Komunię świętą.
 • Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!

Wielka Niedziela 

 • Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii św. Jana (rozdział 20)
 • Złożyć życzenia przy poświęconym jajku
 • Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!