ROMCIO TOMCIO „RYMOWANE EWANGELIE”, 7.05.2023r.

Dziękujemy Panu Romanowi Kempińskiemu za dar spotkania, świadectwo oraz zachętę do czytania słowa Bożego.

„Wtedy Józef z Galilei
Poszedł z Żoną do Judei.
Przecież był z Dawida rodu,
Poszukiwał więc sposobu
By w Betlejem znaleźć spanie
Na to Boże rozwiązanie.
W tej mieścinie, będę szczery,
Brak jest wolnej już kwatery.
Wszystkie miejsca są zajęte.
A tu ma się rodzić Święte!
Nie ma nawet i szpitala,
Tylko szopa pozostała.
I to w niej Święta Maryja
Syna Bogu urodziła.”

link do zdjęć: https://photos.app.goo.gl/vMBbXV6mD4BS1YMP9