Chwileczkę...

Małżeństwo

 1. Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.
 2. Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.
 3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:
  • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej
  • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 3 miesiące)
  • świadectwo bierzmowania jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu
  • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzajacy brak przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 3 miesiące) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • świadectwo odbycia nauk przedślubnych w Poradni Rodzinnej
 4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej Parafii, wówczas przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymuje Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, którą dostarcza do parafii miejsca swojego zamieszkania.
 5. Narzeczeni otrzymują także karteczkę, na której odnotują dwie spowiedzi przedślubne: pierwszą ok. miesiąca przed zawarciem małżeństwa, drugą – bezpośrednio przed ślubem, najlepiej w przededniu. Po każdej z tych spowiedzi należy poprosić o podpis spowiednika, zaś przed jej rozpoczęciem zaznaczyć, iż jest to 1. lub 2. spowiedĄ przedślubna.
 6. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (względnie narzeczonego). Gdyby zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.
 7. Zachęca się narzeczonych, by wzięli czynny udział w przygotowaniu samej liturgii sakramentu małżeństwa. Pomoże to bardziej świadomie, głębiej i spokojniej przeżyć jeden z najważniejszych momentów w życiu.