Chwileczkę...

I NIEDZIELA MIESIĄCA

W I Niedzielę września po każdej Mszy Świętej zmiana tajemnic różańcowych.

Odmówimy dziesiątek różańca oraz polecimy Bożej opiece i wstawiennictwu Maryi tych, którzy każdego dnia modlą się na różańcu.

Poniżej przypomnienie treści intencji misyjnych na miesiąc wrzesień:

Czym są intencje papieskie?

Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje się, że jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, np. o błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego, ot, taka modlitwa jak za każdą inną osobę, gdy nas poprosi. Prawda jest jednak troszkę inna, mianowicie jest to modlitwa w intencjach, które on wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli, a nie za niego samego. Może to być zaskoczeniem, ale tak właśnie jest.

Wrzesień 2022

O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.