Chwileczkę...

O BRACTWIE RATOWANIA DUSZ!!!

BRACTWO RATOWANIA DUSZ PRZED WIECZNYM POTĘPIENIEM!!!

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Na początku:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie! (3 razy).
Jezu, ufam Tobie (3 razy).

MODLITWA O UPROSZENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
DLA ZAGROŻONYCH WIECZNYM POTĘPIENIEM

Panie Jezu Chryste, nasz Jedyny Zbawicielu, uratuj tych, którzy są zagrożeni wiecznym potępieniem. Mocą Twojego wielkiego Miłosierdzia przekreśl zgubne wysiłki szatana względem konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Przez ręce Matki Miłosierdzia udziel łaski nawrócenia wszystkim, którzy zagubili się w świecie zła i przez życie w grzechu kroczą drogą ku przepaściom piekielnym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

AKT PRZYJĘCIA I OFIAROWANIA CIERPIENIA

W powyższych intencjach ofiarujemy Bogu, oprócz modlitwy, również swoje cierpienie, które posiada ogromną wartość w dziele ratowania dusz ludzkich od potępienia wiecznego. W chwili ciszy w sposób duchowy złóżmy wspomniany dar, czyli krzyż dnia dzisiejszego, a jest nim: trud pracy, zmaganie się ze swoimi słabościami, choroba a także różne niepowodzenia i przeciwności.

Chwila ciszy…

A teraz w słowach, Panie Jezu, pragnę wypowiedzieć to, co dokonało się w moim sercu W całkowitym poddaniu się woli Bożej pragnę przyjąć i ofiarować w zjednoczeniu z Krzyżem Zbawiciela wszystkie cierpienia i trudy dnia dzisiejszego, by wyprosić Miłosierdzie Boże dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Źródło: https://ratujmydusze.przemyska.pl/