Chwileczkę...

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE!!!

Ogłoszenie I
PODATEK I OPŁATA ŚMIECIOWA
 
Zapraszam Mieszkańców Czarnej do skorzystania                     z możliwości opłaty III raty podatku i opłaty śmieciowej          u Sołtysa w Ośrodku Kultury w Czarnej w dniach:
 
13 września (wtorek) ……………………………………. 13.00 – 17.00
14 września (środa) ………………………………………. 8.30 – 13.00
15 września (czwartek) ………………………………… 13.00 – 17.00
17 września (sobota) ……………………………………… 8.30 – 13.00
 
Informacje znajdują się również na tablicach ogłoszeń, 
na stronie internetowej wsi Czarna oraz na Facebooku.                            
                                                               SOŁTYS
OGŁOSZENIE
W dniu 14 września 2022 r. (środa) o godzinie 18.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum 
  2. Wybór protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków 
  3. Informacja Wójta Gminy Czarna o bieżących działaniach podejmowanych na rzecz wsi Czarna i jej mieszkańców
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023
  5. Zapytania, wolne głosy i wnioski
  6. Podjęcie uchwał i wniosków
  7. Zamknięcie zebrania.
Proszę Mieszkańców Czarnej o liczny udział w Zebraniu Wiejskim oraz przemyślane wnioski i decyzje mające na celu dobro całej społeczności wsi Czarna.
W przypadku braku kworum drugim terminem jest godzina 18.15
SOŁTYS